متن کامل خبر


 
نشست دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی با دکتر شهبازی نیا به مناسبت هفته پژوهش

خلاصه خبر: با همکاری کارگروه حقوق خانواده و دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی از رشته های تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی، مطالعات زنان، مطالعات جوانان و مددکاری اجتماعی با دکتر شهبازی نیا ملاقات نمودند

در این جلسه صمیمی که 22 آذر ماه از ساعت 13:15 الی 15 در سالن جلسات شورای دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، ریاست دانشکده حقوق، دکتر مرتضی شهبازی نیا بحث حاکمیت قانون را مورد توجه قرار داده و به ملزومات و پیامدهای آن در جامعه مدرن پرداختند. در ادامه با تبیین شاخص های جامعه قانون مدار، موضوع داوری را به عنوان یکی از راه کارهای مهم اثرگذاری حاکمیت قانون در جامعه بشری مطرح نمودند؛ همچنین ایشان بکارگیری شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق خانواده را معیار مهم بهبود شرایط فعلی خانواده های ایرانی با توجه به تعداد دعاوی خانوادگی در دستگاه قضائی معرفی نمودند. درپایان بر اهمیت تخصص های دانشجویان در توسعه گفتمان بکارگیری شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تاکید شد.

28 آذر 1396 / تعداد نمایش : 993