متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران سهیلی پور، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: چگونه بهتر بنویسیم

 • عنوان: چگونه بهتر بنویسیم
 • ارائه‌ کننده: TEXT
 • استاد راهنما: TEXT
 • استاد ناظر داخلی اول: TEXT
 • استاد ناظر داخلی دوم: TEXT
 • استاد ناظر خارجی اول: TEXT
 • استاد ناظر خارجی دوم: TEXT
 • استاد مشاور اول: TEXT
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: TEXT
 • مکان: TEXT
 • تاریخ: TEXT
 • ساعت: TEXT

چکیده TEXT
کلمات کلیدی TEXT

23 آبان 1396 / تعداد نمایش : 525