متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بشیر نظری، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: تأثیر احزاب در ایجاد دولت پاسخگو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای بشیر نظری
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان‌نامه: " تاثیر احزاب در ایجاد دولت پاسخگو "
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمد جلالی
2- استاد مشاور دکتر ابوالفضل شکوری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اسدالله یاوری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/08/13
ساعت: 8 صبح
 
10 آبان 1396 / تعداد نمایش : 891