متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی علی داده ده کهنه، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: امکان اعتراض به رای داور به علت عدم رعایت قانون حاکم

 
ارائه کننده: آقای علی علی¬دادی ده¬کهنه
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: " امکان اعتراض به رأی داور به علت عدم رعایت قانون حاکم" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر مرتضی شهبازی نیا
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اسماعیل فرجی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/08/03
ساعت:13:00
2 آبان 1396 / تعداد نمایش : 871