متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: فرزاد مرده کتانی اصل، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: مهندسی ساختار پروسکایت برای ساخت سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

  • عنوان: مهندسی ساختار پروسکایت برای ساخت سلول‌های خورشیدی پروسکایتی
  • ارائه‌کننده: فرزاد مرده کتانی اصل
  • استاد راهنما: دکتر محمد کاظم مروج فرشی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکترسارا درباری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر شمس الدین مهاجرزاده (دانشگاه: تهران )
  • استاد مشاور اول: دکتر بهرام عبداللهی نژند اصل
  • مکان: اتاق شورای دانشکده مهندسی برق
  • تاریخ: 96/06/29
  • ساعت: 8صبح

چکیده:

سلول‌های خورشیدی پروسکایتی به عنوان نسل جدید سلول‌های خورشیدی با بازدهی بالا مورد توجه بسیاری در دنیا قرار گرفته‌اند. این سلول‌های خورشیدی نوید انرژی‌های ارزان با آلودگی کم را در سال‌های آینده می‌دهند. در این تحقیق به بررسی روش جدید لایه نشانی لایه پروسکایت با بهره گیری از اثر کلر در ساختار پروسکایت پرداخته می شود. در این پایان نامه لایه پروسکایت به روش دو مرحله‌ای با استفاده از محلول‌ها و همچنین روش دو مرحله‌ای با استفاده از بخار ساخته شده است. در هر دو این روش‌ها لایه اول به وسیله لایه نشانی دورانی نشانده می‌شود. در مرحله دوم از محلول در 2-پروپانول برای تبدیل لایه به پروسکایت استفاده شده است. از غلظت‌های مختلف محلول برای ساخت لایه استفاده شده است و در نهایت غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر به عنوان غلظت بهیته برای ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی به این روش معرفی شده است. بازدهی سلول مورد نظر 8.15% به دست آمده است. با تریت کردن این لایه به وسیله بخار کیفیت لایه بهبود پیدا کرده و همچنین بازدهی سلول به 9.36% رسیده است.
 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 413