متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زینب چهاردولی اشاقی، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: چالش های اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه در بازی های رایانه ای

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم زینب چهاردولی اشاقی
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" چالش های اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه در بازی های رایانه ای" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکترپوریا عسکری
2- استاد مشاور دکتر حسن سواری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر قاسم زمانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/15
ساعت: 8
14 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1161