متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای اتابک داوری القو، گروه حقوق مالکیت فکری

خلاصه خبر: نظام رسیدگی و رویه شورای حل و فصل اختلافات تریپس

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای اتابک داوری القو
گرايش: حقوق مالکیت فکری
عنوان پایان نامه:" نظام رسیدگی و رویه شورای حل و فصل اختلافات تریپس " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمودصادقی
2- استاد مشاور دکتر مرتضی شهبازی نیا
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اصغرمحمودی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/15
ساعت: 14
12 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1307