متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا طالبی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی با تأکید بر حوزه های عمومی و خصوصی

                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم رویا طالبی 
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی با تأکید بر حوزه های عمومی و خصوصی" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ابراهیم عزیزی
2- استاد مشاور دکتر ولی رستمی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر مرتضی شهبازی نیا
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر خیراله پروین
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر مرتضی شهبازی نیا
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/13
ساعت: 12
 
 
12 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 930