متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید نیرومند، گروه حقوق مالکیت فکری

خلاصه خبر: تحلیل آثار حقوقی ناشی از استفاده سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از آفرینش های فکری پدید آورندگان و صاحبان حقوق مرتبط

 
 
     
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای حمید نیرومند
گرايش: حقوق مالکیت فکری
عنوان پایان نامه:" تحلیل آثار حقوقی ناشی از استفاده سازمانهای پخش رادیوتلویزیونی از آفرینش های فکری پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مرتبط " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمود صادقی
2- استاد مشاور دکتر ستار زرکلام
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر حمید عزیزی مرادپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/12
ساعت: 8 صبح
11 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1186