متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا رضوانی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: تعین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با تاکید بر رویه قضایی

 
 
 
    
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم زهرا رضوانی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با تاکید بر رویه قضایی" 
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر علی انصاری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/12
ساعت: 13/30
11 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 952