متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا فائزی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: نظام حقوقی سرپرستی اطفال بد سرپرست با تأکید بر رویه قضایی

 
     
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم زهرا فائزی 
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" نظام حقوقی سرپرستی اطفال بدسرپرست با تأکید بر رویه قضایی " 
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر علی انصاری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/12
ساعت: 15/30
11 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1113