متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه لشگری، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: نگاه تطبیقی بر اصل شفافیت در قراردادهای اداری ایران و اتحادیه اروپا

 
 
  
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم فاطمه لشگری 
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" نگاه تطبیقی بر اصل شفافیت در قراردادهای اداری ایران و اتحادیه اروپا " 
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ولی رستمی
2- استاد مشاور دکتر محمد جلالی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر آزاده السادات طاهری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/11
ساعت: 17
 
8 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1000