متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای فرهنگ کاکاوند، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: چالشهای حقوق قابل اجرا در دیوان بین المللی کیفری و جایگاه حقوق بشر در آنها

 
      باسمه تعالي
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای فرهنگ کاکاوند
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" چالشهاي حقوق قابل اجرا در ديوان بين المللي كيفري و جايگاه حقوق بشر در آنها " 
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر حسن سواری
2- استاد مشاور دکتر ستارعزیزی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر پوریا عسکری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/04/25
ساعت: 12
 
20 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1237