متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سپیده درخشان، گروه حقوق مالکیت فکری

خلاصه خبر: حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در رویه قضایی ایران و انگلستان

ارائه کننده: خانم سپیده درخشان 
گرايش: حقوق مالکیت فکری
عنوان پایان نامه:" حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در رویه قضایی ایران و انگلستان" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمود صادقی
2- استاد مشاور دکتر تورج تقی زاده
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر حمید عزیزی مرادپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/04/24
ساعت: 11
20 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1113