متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما طغرلی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: مقایسه رسیدگی به اصالت ادله الکترونیکی و ادله کتبی

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم سیما طغرلی 
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" مقایسه رسیدگی به اصالت ادله الکترونیکی  و ادله کتبی " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر مرتضی شهبازی نیا
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر علی انصاری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/31
ساعت: 14
 
 
 
29 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1219