متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرزانه فضائلی گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: .

 
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم فرزانه فضائلی
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" ضمانت اجرای کیفری منع سخنان تنفرآمیز در اسناد و رویه بین المللی " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر هیبت اله نژندی منش
2- استاد مشاور دکتر محمود صابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر سیدقاسم زمانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/31
ساعت: 15
 
 
 
29 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1052