متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران سهیلی پور گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: .

 
      باسمه تعالي
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای مهران سهیلی پور
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" تحليل ماهيت حقوقي و آثار اجبار در ارتكاب جنايات بين المللي با تاكيد به رويه قضايي           بين المللي " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر حسن سواری
2- استاد مشاور دکتر پوریا عسکری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر علیرضا کاظمی ابدی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/31
ساعت: 12/30
 
23 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1111