متن کامل خبر


 
[جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرزاد شریعت نیا گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: .

 
      باسمه تعالي
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای فرزاد شریعت نیا
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" مسئولیت مدنی شهرداری ها ناشی از خدمات آتش نشانی (با تأکید برا آرای محاکم قضایی) " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ابراهیم عزیزی
2- استاد مشاور دکتر نجادعلی الماسی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد عیسائی تفرشی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر مهرزاد ابدالی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد عیسائی تفرشی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/27
ساعت: 14
 
23 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1154