متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهر آیین رضایی گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: .

1- استاد راهنما دکتر هیبت اله نژندی منش
2- استاد مشاور دکتر محمدفرجیها
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر سیدقاسم زمانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
 
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/09
ساعت:13/30-11/30
7 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1301