متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای ایمان رحیمی پور، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی

خلاصه خبر:

  • عنوان: مداخله های کاهش آسیب در نظام عدالت کیفری ایران
  • ارائه‌کننده: ایمان رحیمی پور
  • استاد راهنما: دکتر محمدجعفرحبیب زاده، دکترسیدمصطفی محقق داماد
  • استاد ناظر خارجی: دکترمحمدآشوری، دکتررحیم نوبهار
  • استاد ناظر داخلی: دکتررسول طباطبایی، دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی
  • استاد مشاور: دكتر محمدفرجیها، دکتر جلیل امیدی
  • مکان: سالن دفاع گروه مدیریت-دانشکده علوم انسانی
  • تاریخ: 1396/2/30
  • ساعت: 14

چکیده

کلمات کلیدی

31 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 2181