متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای رضا پارسایی، گروه حقوق جزا و جرو شناسی

خلاصه خبر:

  • عنوان: ارزيابي ساختارهاي سازماني پيشگيري از جرم درايران
  • ارائه‌کننده: رضا پارسایی
  • استاد راهنما: دکتر محمدفرجیها
  • استاد ناظر خارجی: دکتر امیرحسن نیازپور
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمودصابر
  • استاد مشاور: دکتر سیددریدموسوی مجاب
  • مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
  • تاریخ: 1396/2/23
  • ساعت: 19:30

چکیده

کلمات کلیدی

23 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1425