متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم سمیه گهرفر، گروه حقوق جزا و جرو شناسی

خلاصه خبر:

  • عنوان: ارزیابی تدابیر پیشگیری از جرم از منظر کثرت گزینی فرهنگی در ایران
  • ارائه‌کننده: سمیه گهرفر
  • استاد راهنما: دکتر محمدفرجیها
  • استاد ناظر خارجی: دکتر امیرحسن نیازپور
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سیددریدموسوی مجاب
  • استاد مشاور: دکتر مهرداد رایجیان اصلی
  • مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
  • تاریخ: 1396/2/23
  • ساعت: 18

چکیده

کلمات کلیدی

23 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1240