متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم آزاده صادقی، گروه حقوق جزا و جرو شناسی

خلاصه خبر:

  • عنوان: رویکرد تجربه محور به مداخله های کیفری در جرایم مواد مخدر در ایران
  • ارائه‌کننده: آزاده صادقی
  • استاد راهنما: دکتر محمد فرجیها
  • استاد ناظر خارجی: دکتر علی حسین نجفی ابرند ابادی، دکتر فیروز محمودی جانکی
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمود صابر، دکتر سید درید موسوی مجاب
  • استاد مشاور: دکتر محمد جعفر حبیب زاده، دکتر جلیل امیدی
  • مکان: دانشکده علوم انسانی طبقه سوم
  • تاریخ: 1396/2/20
  • ساعت: 8

چکیده

کلمات کلیدی

23 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1389