متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای آرمان صفاپور ، گروه حقوق مالکيت فکری

خلاصه خبر: عنوان: حقوق و تکاليف طرفين قرارداد توزيع نسبت به حقوق مالکيت فکری موضوع قرارداد

  • عنوان: حقوق و تکاليف طرفين قرارداد توزيع نسبت به حقوق مالکيت فکری موضوع قرارداد
  • ارائه کننده: آقای آرمان صفاپور
  • استاد راهنما: دکتر مرتضي شهبازی نيا
  • نماينده تحصيلات تکميلي: دکترطيبه صاحب
  • مکان: دانشکده حقوق، سالن شورا
  • تاريخ: 1395/12/21
  • ساعت: 14-16
چکيده:

25 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1375