متن کامل خبر


 
مفاد شیوه نامه ی برگزاری جلسات دفاع مصوب 1387 شورای دانشگاه

خلاصه خبر:

- اداره جلسات دفاع با نماینده تحصیلات تکمیلی است و مکلف به رعایت و تذکر ضوابط و زمان ارائه پایان نامه در هنگام دفاع می باشد. - درجلسات دفاع پذیرایی ممنوع می باشد. دانشجویان می توانند از میهمانان و حاضران در خارج از جلسه دفاع پذیرایی نمایند.

11 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1159