متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا رضا قلی ، گروه حقوق بين الملل

خلاصه خبر: عنوان: جايگاه بزه ديده به تقصير در عدالت کيفری بين المللی

  • عنوان: جايگاه بزه ديده به تقصير در عدالت کيفری بين المللی
  • ارائه کننده: مهسا رضا قلی
  • استاد راهنما: دکتر حسن سواری
  • نماينده تحصيلات تکميلی: دکتر حوريه حسينی
  • مکان: دانشکده حقوق، سالن شورا
  • تاريخ: 1395/12/09
  • ساعت: 8:00

چکيده:

 

11 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1446