متن کامل خبر


 
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی hein online

خلاصه خبر:

اطلاعیه
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده حقوق می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی hein online از طریق سایت فراهم شده است

http://home.heinonline.org/international

30 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 657