متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي ابوالفضل شمس الديني زارچ، گروه حقوق خصوصي

خلاصه خبر: عنوان: جانشين قضايي در حقوق خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)

 • عنوان: جانشين قضايي در حقوق خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
 • ارائه کننده: ابوالفضل شمس الديني زارچ
 • استاد راهنما: آقاي دکتر مرتضي شهبازي نيا
 • استاد ناظر داخلي اول: آقاي دكترمحمدباقرپارساپور
 • استاد ناظر داخلي دوم: سرکارخانم دکتر طيبه صاحب
 • استاد ناظر خارجي اول: آقاي دکتر علي انصاري
 • استاد ناظر خارجي دوم: آقاي دکتر محمدرضا پاسبان
 • استاد مشاور اول: آقاي دکترمحمدعيسائي تفرشي
 • استاد مشاور دوم: آقاي دکتر مرتضي نصيري
 • نماينده تحصيلات تکميلي: آقاي دكترمحمدباقرپارساپور
 • مکان: دانشکده علوم انساني، طبقه زيرزمين، سالن شهداي گمنام
 • تاريخ: 1395/11/23
 • ساعت: 15-17 عصر

چکيده:

 

18 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1488