متن کامل خبر


 
گزارش نشست علمی نظام حقوقی تملک اراضی توسط شهرداری‌ها

خلاصه خبر: با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح‌های عمومی و عمرانی می‌باشند. شهرداری‌ها به عنوان متولی این عمران و آبادانی در جهت ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال می‌پردازند.

با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح‌های عمومی و عمرانی می‌باشند. شهرداری‌ها به عنوان متولی این عمران و آبادانی در جهت ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال می‌پردازند. در این راستا شهرداری مطابق قوانین و مقررات جاری به تملیک املاک اشخاص می‌پردازد . لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 از جمله قوانین و مقررات موجود در خصوص تأمین حقوق مالکانه افراد و تملک املاک مورد نیاز شهرداری در طرح‌های عمومی است که در آنها شرایط تملک اراضی مقرر شده است.
در نشست علمی با عنوان "نظام حقوقی حاکم بر تملک اراضی توسط شهرداری‌ها " که از سوی انجمن علمی حقوق خصوصی با حضور جمعی از دانشجویان و وکلا و با سخنرانی آقای رهنمایی تک دبیر کمیته حقوقی شورای شهر تهران و مشاور حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور برگزار گردید و قوانین مزبور و رویه شهرداری¬ها مورد بررسی قرار گرفت.

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 756