متن کامل خبر


 
برگزاری نشست تحلیل جرم‌شناسانه فیلم «ابد و یک روز»

خلاصه خبر: در روز سه‌شنبه 30 آذر در دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه تربیت مدرس نشستی با عنوان تحلیل جرم‌شناسانه فیلم ابد و یک روز برگزار شد که در آن علاوه بر نمایش فیلم، این اثر مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار گرفت.

در روز سه‌شنبه 30 آذر در دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه تربیت مدرس نشستی با عنوان تحلیل جرم‌شناسانه فیلم ابد و یک روز برگزار شد که در آن علاوه بر نمایش فیلم، این اثر مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار گرفت. در این نشست جناب دکتر فرهاد الله وردی، استادیار دانشگاه مازندران، جناب آقای محمد گنجعلی‌‌شاهی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و جناب آقای ایمان شاه‌بیگی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی به نقد و گفتگو درباره این فیلم پرداختند.
در ابتدا جناب دکتری الله‌وردی سه رویکرد متفاوت در مواجه با یک اثر سینمایی را برشمرد و به تبیین هرکدام از این سه دیدگاه پرداخت. سه رویکردی که عموما در تفسیر و نقد و تعامل سینما و جرم‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. براین اساس ایشان فرمودند که اصولا سینما یا محملی برای استفاده از نظریات جرم‌شناسی است یا براساس نظریات جرم‌شناسی قابل تفسیر است و این حقوق دانان هستند که سعی می‌کنند که نمودهایی از نظریات خود را در این آثار بیابند و یا نهایتا جرم‌شناسی متن فیلم را مورد خوانش انتقادی قرار می‌دهد
دریافت گزارش کامل

3 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1049