متن کامل خبر


 
نشست علمی نظام حقوقی تملک اراضی توسط شهرداری‌ها

خلاصه خبر:

نشست علمی نظام حقوقی تملک اراضی توسط شهرداری‌ها با سخنرانی آقای منصور رهنمایی لک، مشاور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دبیر کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه 15 دی ماه
ساعت: 11 الی 13
مکان: دانشگاه تربیت مدرس ساختمان خوارزمی طبقه دوم، دانشکده حقوق، سالن شورا
 

14 دی 1395 / تعداد نمایش : 787