متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین سمیعی زنوز، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی

خلاصه خبر:

 • عنوان: سیاست کیفری ایران در قلمرو جرایم بانکی
 • ارائه‌کننده: آقای حسین سمیعی زنوز
 • استاد راهنما: آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده
 • استاد ناظر داخلی اول: آقاي دكترمحمدعیسائی تفرشی
 • استاد ناظر داخلی دوم: آقای دکتر محمدفرجی ها
 • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر اسدالله مسعودی مقام
 • استاد ناظر خارجی دوم: آقای دکتر غلامحسین الهام
 • استاد مشاور اول: آقای دکتر محمود صابر
 • استاد مشاور دوم: آقای دكتر علیرضا مسعودی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دكترمحمدعیسائی تفرشی
 • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوئی
 • تاریخ: 1395/10/19
 • ساعت: 19-15
14 دی 1395 / تعداد نمایش : 1645