متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ارسطو صفری، گروه حقوق بین‌الملل

خلاصه خبر:

  • عنوان: نظام حقوقی تعلیق و خاتمه تحریم های شورای امنیت، در پرتو قضیه هسته ای ایران
  • ارائه‌کننده: آقای ارسطو صفری
  • استاد راهنما: آقای دکتر حسن سواری
  • استاد ناظر خارجی: آقای دکتر میرشهبیز شافع
  • استاد ناظر داخلی: خانم دکتر حوریه حسینی
  • استاد مشاور: آقای دکتر سید حسین سادات میدانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر حوریه حسینی
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوئی
  • تاریخ: 1395/10/26
  • ساعت: 17-15

چکیده
کلمات کلیدی

14 دی 1395 / تعداد نمایش : 1938