متن کامل خبر


 
اولین نشست دانشجویی انجمن علمی حقوق خصوصی با عنوان "بررسی روند داوری در حقوق ایران"

خلاصه خبر:

اولین نشست دانشجویی انجمن علمی حقوق خصوصی با عنوان بررسی روند داوری در حقوق ایران توسط آقای عای دادی دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس باحضور تعدادی از اساتید و دانشجویان در دانشکده حقوق برگزار گردید.

22 آبان 1395 / تعداد نمایش : 899