متن کامل خبر


 
انتقال دانشکده حقوق به ساختمان خوارزمی

خلاصه خبر:

دانشكده حقوق از تاريخ 01/07/1395 به ساختمان خوارزمی واقع در جنوب غربی دانشگاه منتقل شده است و هيات رئيسه ، گروه‌های آموزشی و اساتيد دانشكده در طبقه دوم اين ساختمان حضور دارند.

5 آبان 1395 / تعداد نمایش : 938