متن کامل خبر


 
ابقاء مدیر گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی

خلاصه خبر:

جناب آقای دکتر محمد فرجیها
عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق

بنا به پیشنهاد رییس محترم دانشکده حقوق و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده مذکور ابقاء می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و درنظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
با آرزوی توفیق الهی
محمد تقی احمدی
رییس دانشگاه

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1072