متن کامل خبر


 
سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای در حقوق

خلاصه خبر: آسیب شناسی آموزش حقوق در نظام آموزش عالی ایران

17 مهر 1398 / تعداد نمایش : 26