معرفی


 

دانشکده حقوق در سال 1391 تأسیس گردیده است و مشتمل بر 5 گروه علمی «حقوق خصوصی»، «حقوق کیفری و جرم‌شناسی»، «حقوق مالکیت فکری»، «حقوق عمومی» و «حقوق بین‌الملل» است. در گروه‌های حقوق خصوصی و حقوق کیفری و جرم‌شناسی، پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری انجام می‌شود. لیکن در سه گروه دیگر صرفا در مقطع کارشناسی‌ارشد پذیرش دانشجو وجود دارد. قبل از تشکیل دانشکده حقوق، گروه‌های مذکور در دانشکده علوم انسانی فعال بوده‌اند و این دانشکده دارای 28 عضو هیأت علمی أعم از ثابت و مدعو می‌باشد.
با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مرکز دانشگاهی ویژه تحصیلات تکمیلی از موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی کشور برخوردار است، گروه‌های مختلف حقوق همواره درصدد بوده‌اند که برنامه‌ریزی‌های خود را معطوف به توسعه و تقویت آموزش و پژوهش به ویژه در انجام رساله‌های دکتری نمایند. در این جهت انجام مطالعات میدانی به منظور سنجش اصول و موازین قانونی و حقوقی در رسیدگی‌های قضایی همواره سرلوحه کارهای تحقیقاتی بوده است.

bulletاهداف و برنامه‌های دانشکده حقوق:

  • متناسب کردن نظام آموزش کشور
  • پایه‌گذاری فعالیت‌های گروهی و تقویت مهارت‌های دانشجویان
  • توسعه دامنه فعالیت‌های پژوهشی و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای پژوهش‌های مورد نیاز کشور به گونه‌ای که با توانمند سازی دانشجویان برای انجام قضاوت‌های اعتماد‌‌پذیر و سنجیده، درک و فهم عمیقی از عدالت و شیوه‌های تحقق آن به ویژه با لحاظ آموزه‌های اسلامی و دستاوردهای تطبیقی حاصل گردد.

bulletآمار و اطلاعات

bulletساختار سازمانی