اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران سهیلی پور، گروه حقوق بین الملل
چگونه بهتر بنویسیم
23آبان1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بشیر نظری، گروه حقوق عمومی
تأثیر احزاب در ایجاد دولت پاسخگو
10آبان1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی علی داده ده کهنه، گروه حقوق خصوصی
امکان اعتراض به رای داور به علت عدم رعایت قانون حاکم
2آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یوسف محمدیان پهنوار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل کیفر شناختی خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید نادری فارسانی، گروه حقوق خصوصی
مطالعه ی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و انگلیس
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد اسدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کاربرد سازو کارهای ترمیمی در جرایم پزشکی
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زینب چهاردولی اشاقی، گروه حقوق بین الملل
چالش های اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه در بازی های رایانه ای
14شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ملیحه خلیلی بشنیغان،گروه حقوق عمومی
تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی در رویه قضایی و اداری ایران
13شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای اتابک داوری القو، گروه حقوق مالکیت فکری
نظام رسیدگی و رویه شورای حل و فصل اختلافات تریپس
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر جوهری، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا زینتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل نظام دادرسی ناظر بر جرایم اشخاص حقوقی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا طالبی، گروه حقوق عمومی
نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی با تأکید بر حوزه های عمومی و خصوصی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید نیرومند، گروه حقوق مالکیت فکری
تحلیل آثار حقوقی ناشی از استفاده سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از آفرینش های فکری پدید آورندگان و صاحبان حقوق مرتبط
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا رضوانی، گروه حقوق خصوصی
تعین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با تاکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا فائزی، گروه حقوق خصوصی
نظام حقوقی سرپرستی اطفال بد سرپرست با تأکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه لشگری، گروه حقوق عمومی
نگاه تطبیقی بر اصل شفافیت در قراردادهای اداری ایران و اتحادیه اروپا
8شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یونس صیدی، گروه حقوق بین الملل
مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص جنگجویان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی
25تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهسا رحمانی اصل، گروه حقوق خصوصی
شرایط و آثار حقوقی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای فرهنگ کاکاوند، گروه حقوق بین الملل
چالشهای حقوق قابل اجرا در دیوان بین المللی کیفری و جایگاه حقوق بشر در آنها
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سپیده درخشان، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در رویه قضایی ایران و انگلستان
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید برخورداری، گروه حقوق عمومی
جایگاه حقوقی و سازو کارهای پاسخگویی دادستان
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما طغرلی، گروه حقوق خصوصی
مقایسه رسیدگی به اصالت ادله الکترونیکی و ادله کتبی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرزانه فضائلی،گروه حقوق بین الملل
ضمانت اجرای کیفری منع سخنان تنفر آمیز در اسناد و رویه بین المللی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران سهیلی پور گروه حقوق بین الملل
تحلیل ماهیت حقوقی و آثار اجبار در ارتکاب جنایات بین المللی با تاکید به رویه قضایی بین المللی
27خرداد1396
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای آرمان صفاپور ، گروه حقوق مالکيت فکری
عنوان: حقوق و تکاليف طرفين قرارداد توزيع نسبت به حقوق مالکيت فکری موضوع قرارداد
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم سميه خليق آذر، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: جايگاه شخص ثالث در دعاوي کيفری
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا حمدالهی ، گروه حقوق عمومی
عنوان: بررسی نهاد دهياری در نظام حقوقی ايران
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا رضا قلی ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: جايگاه بزه ديده به تقصير در عدالت کيفری بين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي يونس صيدِ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: مسئوليت بين المللی دولت‌ها در خصوص جنگجويان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غيربين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم نسيم ملايی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: مباني و آثار رضايت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سياست کيفری ايران
4اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم حمزه لوييان، گروه حقوق عمومی
عنوان: اصول حقوقی ناظر بر تعيين عوارض محلی در رويه قضايی هيات ديوان عدالت اداری
30بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوری، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حقوقی انتقال دريافتنیها در تجارت بين‌الملل
19بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي ابوالفضل شمس الديني زارچ، گروه حقوق خصوصي
عنوان: جانشين قضايي در حقوق خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
18بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوري، گروه حقوق خصوصي
عنوان: نظام حقوقي انتقال دريافتي‌ها در تجارت بين‌الملل
18بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا فولادی، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حق اختراع مناسب برای ارتقای امنیت غذایی در افغانستان
17بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین غنی‌ئی، گروه حقوق بین‌الملل
عنوان: سازوکارهای پایبندی دولتهای عضو به معاهدات بین‌المللی علیه فساد با تاکید بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
10بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای غلامحسین افراس، گروه حقوق خصوصی
عنوان رساله: ادغام شرکت های تجاری غیر سهامی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)
6بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسیم ملایی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
عنوان پایان‌نامه:مبانی و آثار رضایت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سیاست کیفری ایران
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه رضایی، گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مطالعه تطبیقی دعاوی داوری ناپذیر در حقوق ایران، انگلیس و کشورهای عضو معاهده اوهادا
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا قربانی،گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مسئولیت مدنی ناشی از زیان به سلامت انسان با تأکید برآراء قضایی
28دی1395