دوره‌های تحصیلی


 

bulletدکتری

    bulletکارشناسی ارشد

    bullet مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی‌ارشد در رشته حقوق خصوصی

    دروس الزامی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی مشتمل بر ریزات حقوق مدنی 1 و 2، متون فقه، اصول فقه، قواعد فقه، حقوق بین‌الملل خصوصی (تعارض قوانین حقوق تجارت) متون حقوقی به زبان خارجی، داوری بین‌المللی، سمینار و پایان‌نامه و دروس اختیاری شامل آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت تطبیقی، حقوق مدنی تطبیقی، حقوق اسلامی تطبیقی آیات الاحکام، حقوق تجارت بین‌الملل، مسئولیت مدنی، علم کلام، اجرای احکام و اسناد، حقوق دریایی، تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و حقوق مالکیت فکری، دروس الزامی دکترای حقوق خصوصی نیز مشتمل بر درس‌های زیر است: حقوق مدنی پیشرفته (1) فقه استدلالی(1)، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئولیت مدنی تطبیقی، حقوق مدنی تطبیقی، و متون حقوقی دروس اختیاری این دوره عبارتند از حقوق مدنی پیشرفته(2)، فلسفه حقوق، حقوق کار تطبیقی، جامعه‌شناسی حقوقی، تاریخ حقوق، آیین دادرسی مدنی تطبیقی، فقه استدلالی 2 اصول فقه، قواعد فقه، فقه تطبیقی بین مذاهب اسلامی، آیات الاحکام، تعارض قوانین در بازرگانی بین‌المللی، حقوق دریایی بین‌المللی، حقوق حمل و نقل، حقوق نفت، داوری‌های تجاری بین‌المللی، اسناد بازرگانی بین‌المللی، حقوق تجارت پیشرفته و حقوق تجارت تطبیقی.