متن کامل خبر


 
مصاحبه دکتری

خلاصه خبر: مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1398-1397

جلسات مصاحبه دکتری سال تحصیلی 98-97 در پنج گروه معماری، معماری منظر، شهرسازی، پژوهش هنر و هنر اسلامی در تاریخ 3 ، 2 و 4 تیر ماه به شرح زیر برگزار می گردد.

شهرسازی      97/4/2

معماری        97/4/2

معماری منظر 97/4/3

پژوهش هنر    97/4/4

هنر اسلامی    97/4/4

دانشکده هنر و معماری

2 تیر 1397 / تعداد نمایش : 302