متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید بهلوری، گروه آموزشی هوا فضا

خلاصه خبر: بهینه سازی طراحی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر روشن-خاموش در حضور نویز حسگر

 • عنوان: بهینه سازی طراحی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر روشن-خاموش در حضور نویز حسگر
 • ارائه‌کننده: وحید بهلوری
 • استاد راهنما: دکتر سیدحمید جلالی نائینی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر سعید کریمیان علی آبادی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا نوین زاده
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر امیررضا کوثری
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی
 • مکان: اتاق 351
 • تاریخ: 97/04/26
 • ساعت: 11:00

چکیده: در این رساله، بهینه¬سازی کنترل وضعیت ماهواره با عملگرهای تراستر دو وضعیتی روشن-خاموش با در نظر گرفتن نامعینی¬ها، اغتشاش و با حضور نویز حسگر بررسی شده است. در این راستا ابتدا بلوک دیاگرام کنترل وضعیت ماهواره شامل شبه بی‌بعدسازی معادلات، کنترلگر PI-D اصلاح¬شده ضد جمع¬شوندگی، مدل تراستر روشن-خاموش، نویز حسگرهای موجود در تعیین وضعیت، مدولاتور پهنا و فرکانس پالس، فرکانس کاری حلقه¬های کنترل وضعیت و پایداری کنترل وضعیت بررسی شده است. به منظور استخراج محدوده تنظیمی پارامترهای مدولاتور پهنا و فرکانس پالس، تحلیل¬های حالت مرجع صفر، استاتیکی، دینامیکی و تحلیل سیستمی پایدارسازی با لحاظ کردن چگالی طیفی نویز حسگر انجام شده، بازه¬های ترجیحی برحسب نویز استخراج شده و نمودارهای طراحی ارائه شده است. در ادامه، با مطرح نمودن ایده بهینه¬سازی مقاوم و بهینه‌سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان در کنترل دو وضعیتی ماهواره، ضرایب کنترلی طوری تنظیم شده که علاوه بر حفظ قابلیت اطمینان مطلوب، مقاومت سیستم کنترل نیز در مواجهه با نامعینی¬ها و نویز افزایش یابد. این بررسی با مقایسه بین نتایج شبیه¬سازی¬ها با ضرایب بدست آمده از بهینه¬سازی معین و بهینه¬سازی مقاوم مبتنی بر قابلیت اطمینان انجام شده است. تأثیر ضریب وزنی در معیار عملکرد ترکیبی، تأثیر فرکانس تراستر در نتایج حاصل از بهینه¬سازی و مقایسه معیار عملکرد ترکیبی با جبهه پرتوی حاصل از بهینه¬سازی دوهدفه با وجود نامعینی¬ها، به منظور بررسی بیشتر انجام شده است. بازتعریف شرط نقض قیود در بررسی قابلیت اطمینان و وارد کردن پارامتر زمان نقض قید، به منظور تکمیل شرط نقض قید در بهینه‌سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است. کنترل وضعیت سه¬محوره ماهواره جهت نمایش قابلیت کنترلگر PI-D و مدولاتور پهنا و فرکانس پالس، نیز شبیه¬سازی و در مواجهه با عدم قطعیت و نویز مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از روش کنترل پسخورد اغتشاش به منظور دفع اغتشاش¬های بزرگ در کنترل روشن-خاموش با ترکیب کنترلگر PI-D اصلاح‌شده نیز نگاه دیگری به این مدار کنترلی بوده است. استفاده از کنترلگر مرتبه کسری نیز به عنوان یک رویکرد نوین در کنترل روشن-خاموش، طرح شده است. دو روش مذکور پتانسیل لازم برای بهبود عملکرد کنترل وضعیت را داشته و امکان بررسی¬های بیشتر در این زمینه وجود دارد. کنترل وضعیت روشن-خاموش ماهواره با ترکیب چرخ عکس¬العملی به منظور تسریع مانور وضعیت ماهواره و اشباع¬زدایی چرخ¬ها و جلوگیری از چترینگ رویکرد دیگری بوده که در پیوست مورد بررسی قرارگرفته است
کلمات کلیدی:کنترل وضعیت ماهواره، بهینه¬سازی مقاوم مبتنی بر قابلیت اطمینان، تراستر روشن-خاموش، نویز حسگر، مدولاتور پهنا و فرکانس پالس، کنترلگر PI-D اصلاح¬شده

19 تیر 1397 / تعداد نمایش : 275