متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئول ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"

خلاصه خبر: دکتر قاسم حیدری نژاد، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌عنوان مدیر مسئول ماهنامه "مکانیک مدرس" منصوب شد.

انتصاب مدیر مسئول جدید ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"

انتصاب مدیر مسئول جدید ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"

در حکم دکتر حیدری نژاد که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به‌عنوان مدیر مسئول ماهنامه "مکانیک مدرس" منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

16 تیر 1397 / تعداد نمایش : 255