متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: رکسانا رحمتی، گروه مهندسی محیط زیست

خلاصه خبر: بهبود روش سونوفتونانوکاتالیستی با استفاده از اسکاونجر برای حذف آلاینده دارویی

  • عنوان: بهبود روش سونوفتونانوکاتالیستی با استفاده از اسکاونجر برای حذف آلاینده دارویی
  • ارائه‌کننده: رکسانا رحمتی
  • استاد راهنما: خانم دکتر بیتا آیتی
  • استاد ناظر داخلی: آقای دکتر محمدمهدی رجبی
  • استاد ناظر خارجی: خانم دکتر دکتر فرح السادات هالک (پژوهشکده مواد و انرژی)
  • مکان: اتاق 6/412
  • تاریخ: 1396/11/15
  • ساعت: 10:00

چکیده: با توجه به کمبود منابع آب لازم است روش‌هایی برای تصفیه فاضلاب‌ صنایع مختلف توسعه یابند. به دلیل قابلیت تجزیه بیولوژیکی خیلی کم یا غیرقابل تجزیه بیولوژیکی بودن بسیاری از ترکیبات موجود در فاضلاب صنایع، روش‌های متداول قادر به حذف آن‌ها نیستند و لازم است از فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته استفاده شود. رنگزاها از جمله آلاینده‌های خطرناک و سخت تجزیه‌پذیری هستند که بیشترین استفاده از آن‌ها در صنایع نساجی است. در حین فرایند رنگرزی به دلیل عدم جذب درست رنگزا به برخی از محصولات، درصد بالایی از مواد رنگزا وارد فاضلاب می‌شوند. فاضلاب‌های رنگی تولید شده از صنایع کاغذ، خمیر کاغذ، رنگ، نساجی و غیره برای محیط زیست یک تهدید محسوب می‌شوند چرا که می‌توانند برای موجودات آبزی و انسان‌ها سمی و سرطان‌زا باشند. فرایند سونوفتوکاتالیستی یکی از انواع روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به منظور تصفیه این آلاینده‌ها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی فرایند سونوفتونانوکاتالیستی به صورت ناپیوسته، در حضور و عدم حضور اسکاونجر برای حذف رنگزای اسید اورانژ 7 به عنوان آلاینده نمونه و تعیین شرایط بهینه برای پارامترهای موثر بر این فرایند و مقایسه آن با فرایندهای فتوکاتالیستی در حضور و عدم حضور اسکاونجر و سونولیز بود. سیستم مورد مطالعه شامل نانوذرات ZnO، لامپ UV-C و دستگاه اولتراسونیک بود. آزمایش‌ها در دو راکتور شیشه‌ای مجزای فتوکاتالیستی و سونولیز به ترتیب به حجم‌های‌ 1750 و 150 میلی‌لیتر صورت گرفت. به منظور بررسی کارایی فرایندهای مذکور پارامترهای غلظت اولیه رنگزا، غلظت ‌نانوذرات، pH، نوع لامپ UV و فرکانس امواج اولتراسونیک مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه برای فرایند فتوکاتالیستی بدون اسکاونجر mg/L25 =[AO7]، g/L 2/0=[ZnO]، 3/8=pH، W15=UV-C و زمان واکنش 120 دقیقه بدست آمد. برای فرایند فتوکاتالیستی با اسکاونجر، H2O2 با غلظت M 416/0 به عنوان اسکاونجر بهبوددهنده فرایند انتخاب شد و زمان انجام فرایند 40 دقیقه کاهش یافت و راندمان ح. شرایط بهینه برای فرایند سونولیز mg/L10 =[AO7]، 3=pH، kHz21=f و زمان واکنش 60 دقیقه بدست آمد. تحت این شرایط راندمان حذف رنگزا برای فرایندهای فتوکاتالیستی، فتوکاتالیستی با اسکاونجر، سونولیز، سونوفتونانوکاتالیستی و سونوفتونانوکاتالیستی با اسکاونجر به ترتیب 6/95، 8/98، 1/94، 8/81 و 1/79 درصد و زمان انجام فرایند سونوفتونانوکاتالیستی در حضور و عدم حضور اسکاونجر به ترتیب 78 و 100 دقیقه بدست آمد. فرایند تلفیقی به طور ناپیوسته (در حضور و عدم حضور اسکاونجر) راندمان کمتری نسبت به فرایندهای تکی داشت. این مساله می‌تواند به دلیل یکسان نبودن pH بهینه دو فرایند و تجزیه نانوذرات ZnO در pH اسیدی باشد.
کلمات کلیدی: فتوکاتالیستی، سونولیز، اسید اورانژ7،نانو ZnO، اسکاونجر .

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 663