متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مصطفی قدسی، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

خلاصه خبر: مدل شبیه‌سازی ارزیابی راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد خطوط اتوبوس‌رانی در حمل‌ونقل همگانی

  • عنوان: مدل شبیه‌سازی ارزیابی راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد خطوط اتوبوس‌رانی در حمل‌ونقل همگانی
  • ارائه‌کننده: مصطفی قدسی
  • استاد راهنما: آقای دکتر سیداحسان سیدابریشمی
  • استاد ناظر داخلی : آقای دکتر امیررضا ممدوحی
  • استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمود مصباح (دانشگاه امیرکبیر)
  • مکان: اتاق6/412
  • تاریخ: 1396/11/15
  • ساعت: 16:00

چکیده: افزایش کیفیت عملکرد خطوط حمل‌ونقل همگانی در کنار توسعه این سیستم‌ها می‌تواند سهم این شیوه حمل‌ونقل در جابجایی در شهرهای بزرگ را افزایش دهد و مشکلات متعدد ناشی از تراکم ترافیک وسایل نقلیه را کاهش دهد. هدف این پژوهش طراحی ابزاری است که بتوان با استفاده از آن راهکارهای عملیاتی گوناگون را که کیفیت عملکرد خطوط اتوبوسرانی را افزایش می‌دهد، مورد ارزیابی قرار دهد تا بتوان با استفاده از این ابزار، راهکارهای بهینه را با توجه به شرایط مختلف یک خط تعیین کرد. راهکارهای عملیاتی که در این مطالعه در نظر گرفته شده عبارت است از: ارسال ناوگان خالی، پرش ایستگاهی و خط کوتاه‌گردش. این ابزار یک مدل شبیه‌سازی است که ورودی‌های آن تقاضای خط، شرایط هندسی و ویژگی‌های مربوط به اتوبوس بوده و خروجی‌های آن در قالب معیارهای عملکرد خط از جمله متوسط زمان‌سفر و متوسط زمان‌انتظار است. مدل پیشنهادی برای یک خط چرخشی فرضی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی نشان می‌دهد که راهکار خط کوتاه‌گردش با کاهش 22% میانگین زمان‌سفر مسافران و کاهش 33% میانگین زمان‌انتظار مسافران و همچنین راهکار ارسال ناوگان خالی با کاهش میانگین زمان‌سفر و زمان‌انتظار مسافران به ترتیب به مقدار 6% و 9% همراه است.
کلمات کلیدی: مدل‌های شبیه‌سازی، راهکارهای عملیاتی، مدیریت ناوگان اتوبوس، سیستم‌های حمل‌ونقل همگانی.

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 570