متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نیما مستقیم، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: تنظيم کارايي و کيفيت خدمات شرکت‌هاي توزيع در محيط بازار خرده‌فروشي برق
  • ارائه‌کننده: نیما مستقیم
  • استاد راهنما: دکتر محمودرضا حقی‌فام
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمود فتوحی فیروزآباد (دانشگاه صنعتی شریف) / دکتر سید فرید قادری (دانشگاه تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حسین سیفی / دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی
  • استاد مشاور: دکتر محسن سیماب
  • مکان: آزمایشگاه مدیریت شبکه‌های انتقال و توزیع
  • تاریخ: 1395/6/28
  • ساعت: 16

چکیده
در اين رساله، تمرکز اصلي بر طراحي روش قانون‌گذاري شرکت‌هاي توزيع مي‌باشد. اين طرح‌ها، هماهنگی تنظیم کارایی اقتصادی و تنظیم کیفیت خدمات را مورد توجه قرار داده و هزینه‌های سرمایه و بهره‌برداری را به طور هم‌زمان در ارزیابی کارایی در نظر می‌گیرند. علاوه‌بر این، ملاحظات مربوط به شبکه‌های توزیع تجدید ساختار یافته در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد. طرح اولیه پیشنهادی قانون‌گذاری مبتنی بر پاداش بر اساس عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت‌های توزیع بنا نهاده شده است. در این طرح، از دسته‌بندی میانگین-مرکز فازی وزن‌دار جهت شناسایی شبکه‌های مشابه استفاده شده است. پس از آن، ارزیابی کارایی بلندمدت در دو مرحله برای محاسبه هزینه قابل‌قبول سرمایه در کنار ارزیابی کارایی میان‌مدت برای محاسبه هزینه قابل‌قبول بهره‌برداری به کار گرفته می‌شود. درآمد مجاز سالیانه شرکت‌ها با توجه به مقادیر هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها محاسبه شده و توسط طرح پاداش جریمه سه‌بعدی کیفیت خدمات بر اساس تغییرات سطح کیفیت خدمات شبکه‌ها تعدیل می‌گردد. طرح تکاملی پیشنهادی برای در نظر گرفته شدن «همکاری مشترک» هزینه‌های سرمایه و بهره‌برداری در بهبود کیفیت خدمات و کاهش تلفات انرژی ارائه شده است. اساس این طرح توجه به عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شبکه‌ها و دسته‌بندی هزینه‌های آن‌هاست. در این طرح نیز همانند طرح اولیه، در ابتدا، از دسته‌بندی میانگین-مرکز وزن‌دار فازی برای شناسایی شبکه‌های مشابه استفاده شده است. پس از آن، ارزیابی کارایی چندسطحی جهت محاسبه امتیازات کارایی شرکت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه و بهره‌برداری آن‌ها به هر دسته از شرکت‌های مشابه اعمال می‌گردد. درآمد مجاز سالیانه شرکت‌ها با توجه به کارایی اقتصادی هزینه‌های شبکه‌های آن‌ها محاسبه شده و در طول دوره قانون‌گذاری، با طرح پاداش جریمه کیفیت خدمات و تلفات انرژی تعدیل می‌گردد.
کلمات کلیدی

20 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2315