متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: الهام میرزایی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: پیش‌بینی احتمال وقوع متاستاز سرطان با رویکرد بیز ساده و الگوریتم ژنتیک
  • ارائه‌کننده: الهام میرزایی
  • استاد راهنما: دکتر سجاد ازگلی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر کاوه کاووسی (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر امین رمضانی
  • استاد مشاور: دکتر جواد ظهیری
  • مکان: اتاق شورا 710
  • تاریخ: 1395/6/23
  • ساعت: 13-15

چکیده
تحقيقات انجام شده حول بررسي روند پيشرفت سرطان، يکي از مسائل قابل توجه در سال‌هاي اخير بوده است. يکي از مشکلات موجود در اين مسير، آزمايشات حيواني و انساني است. در اين مرحله، اگر بتوانيم مرحله سرطان و بعد از آن، نحوه تأثيرگذاري روش درماني انتخاب شده را، قبل از اعمال، پيش‌بيني کنيم، قطعاً قدم بزرگي در رفع نقص‌هاي موجود در مطالعات برداشته‌ايم. يکي از مسائلي که در مواجهه با سرطان با آن روبرو هستيم، وقوع يا عدم وقوع متاستاز است که به نوعي، عبارت است از انتشار سلول‌هاي سرطاني به قسمت‌ها و سلول‌هاي سالم بدن که در ادامه اين طرح تحقيقاتي به آن پرداخته شده است. همان‌طور که از توضيحات برمي‌آيد، پيش‌بيني احتمال متاستاز سرطان در بيماران مبتلا، مي‌تواند کمک شاياني در انتخاب بهترين روش درماني و مناسب‌ترين زمان آن بکند. در اين طرح تحقيقاتي، از تلفيق روش بيز ساده و الگوريتم ژنتيک براي پيش‌بيني احتمال وقوع متاستاز در بيماران استفاده شده است. همچنين، مقايسه‌اي بين دسته‌بندهاي مختلف و نتايج به دست آمده از آن‌ها صورت گرفته است. با استفاده از بيز ساده، دقت مدل نسبت به کارهاي مشابه انجام شده به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. در طي انجام اين پژوهش، چندين دسته‌بند يادگيري ماشيني مورد مقايسه قرار گرفتند، از جمله ماشين بردار پشتيبان، نقشه خود سازمان ده، و رگرسيون منطقی و در نهايت، نتايج آن‌ها با مدل بيزي مقايسه شده‌اند. نتايج نهايي نشان ميدهند که مدل بيز در شرايط موجود در مجموعه داده‌هاي اين پژوهش و موارد مشابه که حاوي داده‌های پيچيده هستند، بهترين و سريع‌ترين پاسخ را مي‌دهد.
کلمات کلیدی

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1790