متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مسلم فروزش، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: امنیت لایه فیزیکی در شبکههای همیار
  • ارائه‌کننده: مسلم فروزش
  • استاد راهنما: دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر امیر مسعود ربیعی (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمید سعیدی
  • استاد مشاور: دکتر نادر مکاری
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بلوک 6، اتاق 09
  • تاریخ: 1395/6/10
  • ساعت: 14

چکیده
در این پایان نامه امنیت لایه فیزیکی در حضور دشمن مخرب مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. حالتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که دشمن قادر باشد پیام محرمانه را استراق سمع کند یا به سمت گیرنده اصلی جمینگ ارسال کند. از آنجایی که کل اطلاعات حالت کانال برای دشمن موجود است، او قادر خواهد بود بین دو حالت استراق سمع و ارسال سیگنال جمینگ، به صورت هوشمندانه حالتی را که منجر به کاهش نرخ امن نهایی شود برگزیند. بدیهی است که در عمل، دشمن حالت انتخابی خود را از فرستنده و گیرنده مجاز پنهان می‌کند، بنابراین تشخیص حالت دشمن، تخصیص منابع و در نهایت برقراری امنیت بر اساس تشخیص صورت گرفته که ممکن است اشتباه باشد، یک چالش عملی در اینگونه سیستم‌ها می‌باشد. در این مجموعه راهکار‌هایی مبتنی بر بدترین حالت و مبتنی بر احتمال برای مقابله با این چالش پیشنهاد و ارزیابی می‌شوند.
کلمات کلیدی

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1712