متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: حسین کریمی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: تنظيم پارامترهای کنترل کننده جريان و ولتاژ ريز شبكه جزيره ای برق با استفاده از روش جدول بهره
  • ارائه‌کننده: حسین کریمی
  • استاد راهنما: دکتر بهشتی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر علیاری(دانشگاه: خواجه نصیر طوسی)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر مومنی
  • استاد مشاور: دکتر امین رمضانی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه 34/6 (آزمایشگاه دکتر بهشتی)
  • تاریخ: 1395/3/5
  • ساعت: 10-12

چکیده
ریزشبکه‌های برق نقش مهمی در بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه هوشمند آینده خواهند داشت. امروزه استفاده از ریز‌شبکه‌های برق و منابع تولید پراکنده رو به افزایش است و در آینده سهم آن‌ها در تامین برق مصرف‌کننده‌ها افزایش خواهد یافت. در حالت کلی، ریزشبکه ها به دو صورت متصل به شبکه و جدا از شبکه کار می‌کنند. در حالت متصل به شبکه، ریزشبکه¬ها به مانند منابع توان عمل کرده و فقط وظیفه‌ی انتقال توان به شبکه اصلی را دارند و وظیفه‌ی تنظیم ولتاژ و فرکانس برق بر عهده شبکه اصلی می‌باشد. اما در حالت جدای از شبکه، به دلیل تغییرات ذاتی منابع تولید پراکنده و تغییرات لحظه‌ای بار، یک الگوریتم و ساختار کنترلی مناسب برای تنظیم ولتاژ و فرکانس ریزشبکه نیاز است. در این پژوهش، ساختار کنترلی استفاده شده دارای دو سطح اولیه و ثانویه می‌باشد که سطح اولیه شامل کنترل افت، حلقه جریان و حلقه ولتاژ بوده و کنترل سطح ثانویه شامل کنترل فرکانس، کنترل توان راکتیو و کنترل ولتاژ باس می‌باشد. در این پژوهش ابتدا کنترل اولیه پیاده‌سازی شده و با استفاده از جایدهی قطب، پایداری سیستم و با استفاده از جدول بهره، عملکرد سیستم بهبود بخشیده شده است. در نهایت کنترل کننده‌ی ثانویه بر روی سیستم پیاده شده و با استفاده از کنترل‌کننده ANFIS فرکانس شبکه کنترل گردیده است.
کلمات کلیدی
#

4 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2011