متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: حامد زارعی، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: جایابی و اندازه یابی بهینه ادوات جبران‌ساز استاتیکی به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش بارپذیری خطوط انتقال
  • ارائه‌کننده: حامد زارعی
  • استاد راهنما: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر پیام تیمورزاده(دانشگاه: مازندران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
  • استاد مشاور: -
  • مکان: اتاق شورا دانشکده برق
  • تاریخ: 1395/3/16
  • ساعت: 14

چکیده
شبکه‌های انتقال به عنوان بدنه اصلی سیستم قدرت، از اهمیت ویژه‌ای در انتقال توان از مراکز تولید به مراکز مصرف برخوردارند و‌ بنابراین کنترل آن‌ها از مهم‌ترین چالش‌های بهره‌برداران سیستم قدرت می‌باشد. به منظور کنترل پارامترهای مختلف در این شبکه‌ها، ادوات FACTS در سالیان اخیر به صورت گسترده در خطوط انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. جبرانسازهای‌استاتیکی (STATCOM) یکی از انواع ادوات FACTS می‌باشند که با کنترل توان راکتیو در شین محل نصب، عمل تنظیم ولتاژ را انجام می‌دهند. در این پایان‌نامه جایابی و اندازه یابی ادوات STATCOM به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش بارپذیری خطوط، از طریق رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه جبهه پرتو ارائه گردیده است که با توجه به دراختیارگذاشتن مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه، این امکان را فراهم می‌سازد تا طراحان و بهره‌برداران شبکه انتقال، بر اساس اهمیت اهداف مختلف و با زیر نظر داشتن سایر اهداف، رویکرد مناسب جهت نصب این ادوات در شبکه را انتخاب نمایند.
کلمات کلیدی
#

4 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1830